29 Temmuz 2015

2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Ağustos 2015 günü

"Kulüpler Birliği Vakfı'nın her yıl olağan olarak gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Ağustos 2015 Salı günü yapılacak"
Kulüpler Birliği Vakfı'nın her yıl olağan olarak gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Ağustos 2015 Salı günü yapılacak. Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan toplantı saat 11:00'de başlayacak. Olağan Genel Kurul Toplantı gündemi şu şekilde:
GÜNDEM :

1- Açılış Ve Yoklama

2- Başkanlık Divanının Seçimi

3- Divan Heyeti’ ne toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması

5- Denetim Kurulu Raporunun okunması

6- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile müzakeresi kabul ya da reddi hakkında oylama
yapılması

7- Denetim Kurulu raporunun müzakeresi kabul ya da reddi hakkında oylama
Yapılması

8- Yönetim Kurulunun İbrası

9- Denetim Kurulunun İbrası

10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti

11- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev süresinin tespiti

12- Dilek ve temenniler

13- Kapanış

Paylaş "2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Ağustos 2015 günü"

X

X